Jednorzov objednvka

Vyplte jmno, pjmen, adresu a poty knih kter si chcete objednat a stisknte tlatko "Pokraovat" - budete si moci svoji objednvku jet zkontrolovat.
Jmno a pjmen:
Ulice a slo:
Msto:
PS:
E-mail:
Telefon:
ukzka: ZÁPISKY Z GARTHU / LEONORA ZÁPISKY Z GARTHU / LEONORA
Kapitán Kid, Libouchec 1995
Poprvé vyšlo v roce 1969, vydal Dialog.
 ks
120,- K
ukzka: TMAVÁ STUDNICE TMAVÁ STUDNICE
První pøíbìh bezdìèného detektiva Oty Finka.
Poprvé vyšlo v roce 1984 v MF.
 ks
124,- K
ukzka: NAŠEPTAVAÈ NAŠEPTAVAÈ
(2. vydání)
Tøetí pøíbìh Oty Finka
 ks
186,- K
ukzka: ÈENŽ ÈENŽ
2. vydání
Ètvrtý pøíbìh Oty Finka
 ks
153,- K
ukzka: KONEC PERSKÉHO PRINCE KONEC PERSKÉHO PRINCE
Ota Fink & Discret
1. pøípad žižkovské detektivní agentury
2. vydání
Od 1. srpna 2006
 ks
189,- K
ukzka: FIALKY PRO KRÁLOVNU FIALKY PRO KRÁLOVNU
4. pøíbìh antarktického "Marlowa" Christyho Bigse
 ks
179,- K
ukzka: STRAŠIDLO MINULOSTI STRAŠIDLO MINULOSTI
Finkovka èíslo 8
Dlouho oèekávaná reedice
 ks
189,- K
ukzka: PØÍPAD VÝJIMEÈNÉ KLIBNY PØÍPAD VÝJIMEÈNÉ KLIBNY
Šestnáctý pøíbìh Oty Finka
 ks
189,- K
ukzka: MOSAZNÁ POSTEL MOSAZNÁ POSTEL
Sedmnáctý pøíbìh Oty Finka
 ks
189,- K
ukzka: VLÈÍ ZUB VLÈÍ ZUB
Sedmý pøípad Oty Finka seniora.
 ks
189,- K
ukzka: <i>e-kniha</i>  OBÌTI JEZERA MICHIGAN e-kniha OBÌTI JEZERA MICHIGAN
První z pøípadù Leona Cliftona
 ks
50,- K
ukzka: <i>e-kniha</i>  ZLATÁ CIHLA e-kniha ZLATÁ CIHLA
Druhý z pøípadù Leona Cliftona
 ks
50,- K
ukzka: CD 21x Kapitán Kid - Tempo di kùò CD 21x Kapitán Kid - Tempo di kùò
Když je život otrava…, Krinolina, Zrezavìlý ostruhy, Slaboch Ben, Song ranèerovy dcery, Rumovej ïas, Jenoféfa, Mariam z ranche W, Kdo mi zatlaèí oèi, Alabama, Èerné údolí, Magdalena, Prázdný rám, Svátek, Oèi jako má má máma, Montana, Savana, Ten zatracenej pistolník, Keèup Hill, Eldorado, No to se ví
 ks
195,- K
ukzka: CD 21x Kapitán Kid - Dum-dum-dumky CD 21x Kapitán Kid - Dum-dum-dumky
Objednat lze ihned, v prodeji bude pravdìpodobnì v dubnu tohoto roku !
 ks
195,- K
ukzka: ZPÌVNÍK KAPITÁN KID - 107 PÍSNÍ ... ZPÌVNÍK KAPITÁN KID - 107 PÍSNÍ ...
Nejrozsáhlejší vydaný soubor autorových písní s akordovými znaèkami.
 ks
50,- K
ukzka: OBJEVENÍ PLATÓNOVY ATLANTIDY OBJEVENÍ PLATÓNOVY ATLANTIDY
Výjimeèná nabídka knihy Radka Brychty
 ks
130,- K
Zpt na OBSAH / Zpt na KONTAKTY