Kniha Dívka Oblíbenost v anketì Kniha Dívka Oblíbenost v anketì
TMAVÁ STUDNICE Rùžena 4% TMAVÁ STUDNICE Estrelita 4%
LIDOŽROUT Jindra 5% LIDOŽROUT Viki 4%
LIDOŽROUT Jana I 4% NAŠEPTAVAÈ Zuzana 5%
NAŠEPTAVAÈ Laura 4% ÈENŽ Radka 5%
SMRT KOMÁRA Marta 4% ZMIZENÍ PRINCEZNY Marie 6%
ZMIZENÍ PRINCEZNY Jana II 4% DÁMA SE ZELENÝM SLONEM Mirka-Èíòanka 4%
DÁMA SE ZELENÝM SLONEM Liduška 4% DÁMA SE ZELENÝM SLONEM Michaela 6%
STRAÅ IDLO MINULOSTI Jitka 4% STRAÅ IDLO MINULOSTI Lucie 4%
VELICE DLOUHÉ SCHODY Barbora 4% VOLÁNÍ ODNIKUD House 5%
CESTA PRO VRAHA Dženy 4% DÍVKA S COPEM Viola 4%
PØIBLIŽNÉ ØEŠENÍ Amira 4% ZAHRÁDKA SMRTI Janina 4%
BOUDA Maky 4% PØÍPAD VÝJIMEÈNÉ KLIBNY Petra 4%