KapitánKid & JaroslavVelinský
Jazykový koutek tety Alice / září 2014
 

Spisovatelství
+ nakladatelství a knihkupectví – na čem se pracuje, co se chystá a co je k mání
Bibliografie
Seznam knih napsaných, vydaných, rozebraných i na skladě jsoucích
včetně informací a ukázek textů

 KKKK
Klub kamarádů Kapitána Kida,
jak se do něj přihlásit a jak jednoduše získat oblíbené knižní tituly

Pokec u Housete
Diskusní stránky rediguje
Holka House 500

Muzika
Diskografie, kalendář vystoupení Kapitána Kida i rozmanité drby
Obrázky
ze života, jak je zachytili
příležitostní paparazzi
 Index
Zpět na základní stránku

Kontakty:
e-mail:
jaroslav.velinsky@gmail.com
Nakladatelství Kapitán Kid:
403 35 Libouchec 339,
tel: 475 222 327

 Objednávky

knih Jaroslava Velinského
a CD i zpěvníků Kapitána Kida

PRYČ S RASOVOU DISKRIMINACÍ
a KURZARBEIT MACHT FREI

Nedávno jsem v ČT zaslechla pozoruhodné vyjádření o jednom severoamerickém městě, kde žijí dvě třetiny Afroameričanů a pouhá třetina bělochů. Je to možné? Jak dlouho se ta bílá menšina nechá urážet hanlivým označením podle barvy kůže? Proč tito bílí obyvatelé USA už dávno nevyžadují, aby se jim říkalo Euroameričané? Nebo Snad jinak? Místní i kolemjdoucí jazykozpytci, navrhujte! M ohli bychom uvažovat i o Ameroameričanech, jenže to jsou bohužel rudoši, že ano. Chudáci bílí! Jestli by také neměli požadovat, aby užívání urážlivých označení jako tvaroháči, sýráci či vápenkáři bylo trestné?Třeba i k tomu jednou dojde, v rámci konečného zrovnoprávnění ras. :-)))

Také s vámi pokaždé hodí nové české slovo KURCARBEJT, které se na vás neustále vrhá z TV a rádia?V tom případě jste celí usmýkaní, protože se tento výraz v posledních dnech tak rozmnožil v projevech i komentářích našich ekonomů i dalších osob o ekonomice referujících, že si od něj prakticky nelze odpočinout. Proboha, my zřejmě nemáme v češtině vlastní výrazy pro práci a krátkost, takže jsme to sakumprásk museli okopírovat z němčiny.Otevřu noviny, a hle: kurzarbeit. Takže je to slovo německé? Skoro, kdybychom ho neskloňovali a psali s velkým K na začátku. V moderní esemeskové komunikaci ale nezáleží na takových prkotinách, jako je pravopis,snad ani v té němčině; jde pouze o minimální počet pobybů palcem. Inu, šetřit je třeba začít od písmene.

Teta Alice
Předešlé JK hledejte v archivu.                                                       Napište tetě Alici na adresu: tetaalice@seznam.cz